Lịch công tác cơ quan
Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
14/01/2019
Sáng
Đ/c Mạnh Anh đi học từ ngày 14-27/1/2019 Học viện Chính trị khu vực I
14/01/2019
Chiều
15h00 Nghiệm thu trang trí, khánh tiết Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 2018 Ban TĐKT Trung tâm Văn hóa tỉnh
14/01/2019
Chiều
16h15 Họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 Cơ quan Văn phòng Sở Công chức, người lao động Cơ quan Văn phòng Sở PHT2 Đ/c Khánh
15/01/2019
Sáng
08h00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019 Các đ/c lãnh đạo Sở; trưởng các đơn vị, cơ quan trực thuộc Sở; Văn phòng Sở Tầng 8 Vietel Thái Nguyên Đ/c Thu, Quyền
15/01/2019
Sáng
08h00 Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 (Cả ngày) Đ/c Đào, Ban Thi đua- Khen thưởng Trung tâm Văn hóa tỉnh
16/01/2019
Sáng
16/01/2019
Chiều
13h30 Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch KT-XH và dự toán ngân sách năm 2019; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 Đ/c Thịnh, Đ/c Đào PHT7 UBND tỉnh Đ/c Thu
16/01/2019
Sáng
8h00 Giám sát xét tuyển viên chức của Sở Y tế Đ/c Quân, Hưng PCCVC TTYT Phú Lương Đ/c Quyền
16/01/2019
Sáng
10h30 Họp lãnh đạo, cấp ủy Sở xem xét một số nội dụng về công tác cán bộ Các đ/c lãnh đạo Sở, ủy viên BCH Đảng bộ Sở PHT2 Đ/c Khánh
16/01/2019
Sáng
11h00 Họp Hội đồng nâng bậc lương Sở Nội vụ xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 Các đ/c: Thịnh, Quân, Đối, Mạnh Anh, Đào, Thể, Kiên, Lan, Hương (Bí thư CĐTN) PHT2 Đ/c Khánh
16/01/2019
Chiều
13h00 13h00 đi thẩm định nhà dột nát tại xã Lam Vỹ huyện Định Hóa (Ma Đinh Đối) Đ/c Đối, Tô Quyền xã Lam Vỹ Đ/c Quyền
17/01/2019
Sáng
8h00 Giám sát xét tuyển viên chức của Sở Y tế Đ/c Quân, Hưng PCCVC TTYT Đại Từ Đ/c Quyền
17/01/2019
Sáng
17/01/2019
Sáng
17/01/2019
Chiều
14h00 Hội nghị Công chức năm 2019 Cơ quan Văn phòng Sở Toàn thể công chức, người lao động Cơ quan Văn phòng Sở Hội trường Nhà C4 Đ/c Khánh, Quyền
17/01/2019
Sáng
8h00 Họp Liên ngành : Nội vụ, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công ty VTNN Đ/c Quân, P.CC,VC PHT2 VPSNV
17/01/2019
Chiều
14h00 Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác Dân tộc KS Crown
17/01/2019
Chiều
12h30 Làm việc với Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương Đ/c Đào, Hưng, Trang Hà Nội
18/01/2019
Chiều
13h30 HN trực tuyến toàn quốc về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Đ/c Kiên PHT6 VP UBND tỉnh
18/01/2019
Sáng
8h00 Giám sát xét tuyển viên chức của Sở Y tế (chuyển sang chiều ngày 21.1.2019) Đ/c Quân, Hưng PCCVC TTTYT Phổ Yên
18/01/2019
Sáng
09h00 Giới thiệu phần mềm quản lý CBCCVC Lãnh đạo Sở P.CCVC, XDCQ&CTTN, TCBC&TCPCP, VP PHT2
18/01/2019
Sáng
18/01/2019
Sáng
8h00 HN sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, 2 năm thực hiện Đề án 07 Đ/c Đào, Ban TĐKT UBND tỉnh
18/01/2019
Sáng
07h45 Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng 2019 Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Phòng họp 205 BTC Tỉnh ủy Đ/c Thu
18/01/2019
Chiều
14h30 Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thái Nguyên năm 2019 Đ/c Thịnh Hội trường T5 Tỉnh ủy Đ/c Thu
18/01/2019
Sáng
08h00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành LĐTB&XH Đại diện lãnh đạo Sở PHT7 VPUBND tỉnh
19/01/2019
Sáng
07h00 Tặng quà Tết vì người nghèo năm 2019 Đ/c Thịnh, Đối, Kiên, Hà, Quyền Xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa Đ/c Thu
21/01/2019
Chiều
14h00 Họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Đ/c Quân T4 Sở Tư pháp Đ/c Quyền
21/01/2019
Chiều
13h30 Giám sát tuyển dụng viên chức tại thị xã Phổ Yên Đ/c Quân, Hưng PCCVC TX Phổ Yên