Lịch công tác cơ quan
Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
19/11/2018
Sáng
9h00 Lễ trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước Đại học Thái Nguyên Đ/c Đào, PNV1 Trung tâm Học liệu
19/11/2018
Chiều
14h00 Tập huấn triển khai phần mềm báo cáo CCHC Đ/c Thịnh, P.CCHC, Kiên, Quyền HT Nhà C4 Đ/c Quyền, Khánh
20/11/2018
Sáng
08h00 HN giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri Đ/c Thịnh PHT7 VP UBND tỉnh Đ/c Thu
20/11/2018
Sáng
08h30 HN tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ
21/11/2018
Sáng
8h00 Kiểm tra công tác thi đua-khen thưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư Đ/c Thịnh, Đoàn kiểm tra Sở KH&ĐT
22/11/2018
Sáng
8h00 Kiểm tra công tác thi đua-khen thưởng Tỉnh đoàn Đ/c Thịnh, Đoàn kiểm tra Tỉnh đoàn
22/11/2018
Chiều
18h30 Lễ Công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam Đ/c Đào, Hưng Hà Nội
23/11/2018
Sáng
08h00 Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (buổi chiều từ 14h00 phút) Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở PHT5 Nhà C Tỉnh ủy Đ/c Thu