Lịch công tác cơ quan
Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
17/9/2018
Chiều
14h30 Họp xét Doanh nghiệp xuất sắc, Doanh nhân tiêu biểu năm 2018 Đ/c Thịnh, LĐ Ban, Phòng NV2 Ban TĐKT PHT2 SNV
17/9/2018
Sáng
8h00 Làm việc tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đ/c Quân, PTCBC.. Sở LĐ,TB&XH
17/9/2018
Sáng
17/9/2018
Sáng
Họp ban, Chi bộ BTG CCNLĐ, Đảng viên chi bộ BTG PH tầng 4
17/9/2018
Sáng
17/9/2018
Sáng
18/9/2018
Sáng
8h00 Họp Ban, họp Chi bộ Ban Thi đua-Khen thưởng (Chuyển thời gian họp, thông báo sau) CCNLĐ, đảng viên Ban TĐKT PHT4 Ban TĐKT
18/9/2018
Sáng
Tập huấn nghiệp vụ CTQLNN về tôn giáo và triển khai Luật TNTG (Từ ngày 18-20) Đ/c Mạnh Anh, phòng NV, phòng HC-TH TPTN
18/9/2018
Sáng
7h30 Họp HĐTĐKT Đảng bộ tỉnh Đ/c Thịnh, Đ/c Đào Tỉnh ủy
18/9/2018
Chiều
14h00 Thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng Sở Công thương Hội đồng thẩm định PHT2 SNV Đ/c Khánh
18/9/2018
Chiều
15h00 Thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng Sở Giao thông Vận tải Hội đồng thẩm định PHT2 SNV Đ/c Khánh
19/9/2018
Sáng
19-21: Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng Đ/c Đào, Ban TĐKT Huyện Định Hóa
19/9/2018
Chiều
15h30 Họp lãnh đạo, cấp ủy Sở (xét nghỉ hưu trước tuổi, hợp đồng lao động và một số nội dung khác) Các đ/c lãnh đạo Sở, ủy viên BCH Đảng bộ Sở PHT2 Đ/c Khánh
20/9/2018
Sáng
7h00 Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ VIII, nk 2018-2023 Đ/c Thịnh, Đ/c Đào, PNV2 Trung tâm Văn hóa tỉnh
20/9/2018
Sáng
7h30 Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đoàn kiểm tra Đài Phát thanh - TH
20/9/2018
Chiều
14h00 Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đoàn kiểm tra Liên minh Hợp tác xã
21/9/2018
Chiều
14h00 Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Thanh tra tỉnh Thái Nguyên Đoàn kiểm tra Thanh tra tỉnh
21/9/2018
Chiều
21/9/2018
Sáng
Làm việc với BTGCP về tài liệu giáo dục QPAN cho CS Đ/c Mạnh Anh, phòng HCTH
24/9/2018
Sáng
Khởi công công trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo của Khối thi đua các cơ quan TMTH tỉnh Đ/d Quân, Văn phòng Sở Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ Đ/c Vân